Preview Mode Links will not work in preview mode

Hjärnpodden - Kristina Bähr


Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa.

Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion.  

Feb 13, 2018

Arvid Janson är civilingenjör och har även examen inom marknadsföring. Han har skrivit boken "Beteendedesign" tillsammans med Niklas Laninge. Arvid har arbetat med produktutveckling och marknadsfrågor och har genom det intresserat sig för psykologin bakom människors val och valsituationer.

I det här avsnittet pratar vi en hel del om människors automatiska slutsatser och feltänkande. Exempelvis pratar vi om Dunninger-Kruger effekten, mind-reading och förlustaversion. Alla de här olika tankefelen gör att människor tar irrationella beslut i sin vardag. Man kan säga att vi förenklar vardagen genom automatiska tankar.

För att få kontakt med Arvid Janson går du in på http://beteendedesign.se

För att kontakta Kristina mailar du till kontakt@hjarnpodden.se

Glöm inte att prenumerera på gamla avsnitt av Hjärnpodden på http://hjarnpodden.se