Preview Mode Links will not work in preview mode

Hjärnpodden - Kristina Bähr

Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa.

Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion.  

About

Hjärnpodden - grundad 2015. 

För dig som har en hjärna och vill använda den bättre! 

Om människan - med sig själv, andra och sin livsmiljö. 

Avsnitten handlar om allt från utveckling, psykologi, arbetsmiljö, ledarskap - allt i syfte att visa på att olikheter gagnar vårt välbefinnande,  framgång och vår livsmiljö.