Preview Mode Links will not work in preview mode

Hjärnpodden - Kristina Bähr


Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa.

Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion.  

Aug 31, 2017

Cristina Eklund är specialpedagog vi Folke Bernadotte i Uppsala, en del av barnkliniken vid Akademiska Sjukhuset. På Folke Bernadotte träffar Cristina barn/elever som varit med om något traumatiskt som skadat hjärnan.

Exempel kan vara en cykelolycka, drunkningsolycka, TBE (fästingvirus), hjärntumör eller stroke. Sedan 2000 har Cristina arbetat med detta och skapat en metodbok för pedagogiska insatser efter skallskada. Boken är utgiven via Barncancerfonden och kan beställas gratis där. Länk till beställning: https://www.barncancerfonden.se/informationsmaterial-och-bocker/informationsmaterial/metodhandboken/

 

I avsnittet pratar vi om cykelhjälmar, visuellt stöd, tillbakablick som pedagogiskt grepp, rutiner och strategier. Mer info om avsnittet hittar du på www.hjarnpodden.se

För att nå Cristina mailar du till cristina.eklund@akademiska.se

och Kristina Bähr når du som vanligt på kontakt@hjarnpodden.se

Du kan även kontakta Kristina Bähr via Linkedin.