Preview Mode Links will not work in preview mode

Hjärnpodden - Kristina Bähr


Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa.

Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion.  

Aug 14, 2017

Riyadh Al-Baldawi är psykiater på Orienthälsan och docent vid Ersta-Sköndals Högskola. Under större delen av sin läkargärning i Sverige har Riyadh arbetat med och forskat inom migration och hur människor anpassar sig i ett liv på flykt.

I det här avsnittet pratar vi om den normala reaktion, som kallas migrationsrelaterad stress. Det uppstår som en följd av den belastning människan upplever efter en påtvingad flytt till ett annat land. Vi pratar även om att PTSD (Post Traumatisk Stress) inte drabbar alla människor som kommit från ett annat land.

Riyadh har träffat många människor på flykt, asylsökande och människor som försöker anpassa sig till sin nya livsmiljö. Därför är det här avsnittet relevant för alla som arbetar i skola, elevhälsa, sjukvård, politik och socialtjänst. Det är även relevant för alla som försöker förstå en annan människa i ett livssammanhang ingen kanske någonsin önskat sig. Hur kan vi finnas där som medmänniska?

Riyadh Al-Baldawi nås på r.baldawi@orienthalsan.se

För kontakt med Kristina är det lättast att maila till kontakt@hjarnpodden.se