Preview Mode Links will not work in preview mode

Hjärnpodden - Kristina Bähr


Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa.

Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion.  

Mar 26, 2019

I det här avsnittet pratar vi om tillitsbaserad styrning till skillnad från kontrollbaserad styrning. Hur påverkar tillit en organisation? Vad krävs för tillit - både mellanmänskligt och organisatoriskt för att ändra en företagskultur?

Louise Bringselius har forskat på organisationsförändringar bl a och har arbetat med IT frågor. Nu är Louise docent i Lund - i organisation och ledning (företagsekonomi). I samtalet insåg jag att oavsett vilken ingång vi har i organisationer och ledning så kommer vi fram till samma sak.

Vill du ha kontakt med Kristina efter avsnittet går det att maila till kontakt@hjarnpodden.se

Louise bok finns att köpa bl a här: https://www.bokus.com/bok/9789172511941/tillit-en-ledningsfilosofi-for-framtidens-offentliga-sektor/

Fler avsnitt av hjärnpodden och tillgång till alla tidigare 106 avsnitt kan du få via http://hjarnpodden.se