Preview Mode Links will not work in preview mode

Hjärnpodden - Kristina Bähr


Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa.

Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion.  

Dec 2, 2017

I det här avsnittet pratar Ann Fagreus och Ann Wiklund om trakasserier av chefer och ledare och de mönster som finns i de organisationer där chefer är utsatta. Ann Fagreus har ett förflutet inom HR (personalfrågor) och arbetsmiljöfrågor och Ann Wiklund arbetar med processer och grupputveckling. Tillsammans har de skrivit boken "Överlevnadsguide för mobbad chef, närstående och arbetsgivare". Inför den boken har de intervjuat många utsatta ledare och sammanfattat de mönster som utmärker de kränkande särbehandlingar, trakasserier och utsatthet en chef kan bli utsatt för på jobbet. Som ledare och chef är man oftast mer utsatt och upplever ofta skam och skuld när något sådant händer. Det är ofta så att man väntar med att göra något då det finns en "sanning" att man "får betalt för att vara utsatt". Dock gäller arbetsmiljölagen alla på en arbetsplats och arbetsrätten är kopplat till skyldigheter, vilket många arbetstagare och arbetsgivare glömmer. I spåren av #metoo kan vi se att små kränkande beteenden tenderar att eskalera till opassande trakasserier och ibland gå över gränsen till brott och handlingar som kan leda till att man får sluta. Ibland behöver det inte vara av typen sexuella trakasserier utan systematiskt dåligt, kränkande beteende mot andra medarbetare och illojalitet mot företaget. För att få tag i Ann Fagreus kan du maila på LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/ann-fagraeus-70249417/ Ann Wiklund finns på http://annwiklund.se/ Som vanligt når du Kristina lättast på kontakt@hjarnpodden.se Exist.se är specialiserat på att ta hand om utsatta chefer och ledare och arbetar för att Du som chef ska få tillbaka mandat i ledarskapet och få stöd i ditt ledarskap till en större säkerhet i hur du kan navigera dåligt beteende på jobbet.