Preview Mode Links will not work in preview mode

Hjärnpodden - Kristina Bähr

Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa.

Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion.  

Feb 28, 2022

Yoga har blivit populärt i Sverige och västvärlden de senaste 20 åren. I det här avsnittet av Hjärnpodden berättar Christina Andersson, psykolog och Sara Granström Powiecki, yogalärare om hur kroppen, sinnet och välbefinnande påverkas av att träna yoga. 

Yogaträning består av fler olika delar. Det handlar...


Feb 16, 2022

I det här avsnittet berättar professor Agneta Herlitz om spännande skillnader mellan kvinnor och män i deras minnesfunktioner. Det finns skillnader i hur kvinnor och män lagrar minnen av  episodisk karaktär och semantisk karaktär.  Agneta Herlitz är professor vid Karolinska Institutet. 

Vad episodiska minnen och...


Feb 5, 2022

Gäst i avsnittet är Jonna Bornemark, professor i praktisk filosofi vid Södertörns högskola. Jonna är även författare till böckerna "Det omätbaras renässans" (2018) och "Horisonten finns alltid kvar (2020). 

I avsnittet pratar vi om hur omdömet är en mänsklig faktor som inte går att ersätta med manualer...