Preview Mode Links will not work in preview mode

Hjärnpodden - Kristina Bähr


Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa.

Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion.  

Nov 23, 2017

Malin Valsö är psykolog och har länge arbetat med neuropsykiatriska utredningar i skola och barn- och vuxenpsykiatri. I dag arbetar Malin som konsult och handleder i frågor gällande skola, arbetsmiljö och bemötande i företaget Elevhälsokonsulterna.

I det här avsnittet pratar vi om hur bearbetning av information är annorlunda vid Asperger och Autism Spektrum Tillstånd (AST) och hur det kan påverka vardagen i samspel med miljö och andra människor. Vi pratar även en del om hur mycket det kostar av energi för att göra de här bedömningarna när man lever med AST. Vi nämner även en del om lågaffektivt bemötande och hur anpassningar kan gagna en hel grupp människor, därför att många av de strategier som underlättar vid neuropsykiatriska svårigheter ofta gagnar fler människor.

Länk till Malin Valsö, Caroline Lindberg och Jill Carlbergs bok: Ung och vuxen med Asperger och AST hittar du här: https://www.bokus.com/bok/9789177410317/ung-och-vuxen-med-asperger-och-ast-en-guide-i-vardagen/

Avsnittet om lågaffektivt bemötande med Maria Bühler hittar du här: http://hjarnpodden.se/15-lgaffektivt-bemtande-i-skolan-intervju-med-maria-bhler

För att få kontakt med Kristina mailar du till kontakt@hjarnpodden.se Hjärnpodden produceras av http://Exist.se