Preview Mode Links will not work in preview mode

Hjärnpodden - Kristina Bähr


Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa.

Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion.  

Sep 27, 2017

Hjärnan är inte särskilt ekonomisk. Den har till och med svårt att hantera pengar. Elin Helander har läst psykologi och forskat inom kognitiv neurovetenskap. Nu arbetar Elin med att få människor att öka sin medvetenhet om ekonomiska frågor. Ett av projekten heter MoneyMind och dessutom är Elin inblandad i en spar-app som heter Dreams.

I det här avsnittet pratar vi om hur irrationell vår hjärna är i förhållande till pengar och hjärnans bristande förmåga att föreställa sig ekonomiska fördelar i framtiden. Dessutom är många negativa emotioner kopplade till pengar. Skuld och skam kan vi känna – både när vi har för lite pengar och för mycket pengar – jämfört med våra "grannar".

Elin berättar om hjärnans favorit-tankefällor i hur vi hanterar monetär information. Det blir även en diskussion om hur man skulle kunna använda "gamification" för att skapa ett bättre beteende för sitt framtida "jag".

Elin Helande kan du nå via http://elinhelander.se och spar-appen heter Get Dreams. Som vanligt kan du kontakta Kristina via kontakt@hjarnpodden.se eller via Hjärnpoddens sida på Facebook. ALLA GAMLA AVSNITT AV HJÄRNPODDEN NÅR DU VIA Hjarnpodden.se