Preview Mode Links will not work in preview mode

Hjärnpodden - Kristina Bähr


Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa.

Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion.  

Feb 29, 2016

Känner du igen tecknen på långvarig stress och tidiga tecken på vägen till utmattningssyndrom?

Det här är första avsnittet om utmattningssyndrom, som riktar sig i första hand på att känna igen vad det handlar om och vad orsakerna ofta är till att utmattningssyndrom utvecklas. Utmattning handlar om långvarig stress som följden av hård belastning – oavsett om det handlar om för mycket arbete, för höga krav eller för liten möjlighet att kunna påverka sin vardag. Det viktiga är att förstå att det går att komma tillbaka, men att det tar väldigt lång tid och därför är bättre att hejda utvecklingen i tid. Arbetsplatsen står för ungefär hälften av orsaken till överbelastningen, så därför är det viktigt att var och en känner till vilka goda vanor och organisatoriska strategier, som kan bidra till att minska utveckling av utmattningssyndrom. Avsnittet handlar inte om behandling, rehabilitering eller kostnader i samhället utan till det återkommer Hjärnpodden i ett senare avsnitt.