Preview Mode Links will not work in preview mode

Hjärnpodden - Kristina Bähr


Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa.

Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion.  

May 27, 2018

Simon Elvnäs har forskat på ledarskap på KTH och filmat ledare när de jobbat för att se vad de gör på jobbet och hur mycket de gör av varje sak. Genom sin forskning har han definierat olika arbetsområden som en ledare (och faktiskt medarbetare också) gör på jobbet. De olika områdena är det inre ledarskapet (vem är jag), yttre ledarskapet (vad gör jag egentligen) och det organisatoriska perspektivet (vilken effekt får det jag gör i organisationen).

I varje förändring krävs att vi tränar för att få resultat. Vi pratar en hel del om förväntningar på ledare, som inte alltid följs av en acceptans att ledare (som alla andra) behöver träna på de färdigheter man behöver kunna.

En förenklad förändringsstege - enligt Simon - ser ut så här;

1. Tydliggöra uppdraget (varför är vi här?)

2. Tydliggöra mål och bryta ned dem i dagliga aktiviteter

3. Observera tidsanvändningen

4. Förbättra veckostrukturen (göra rätt saker)

5. Vilka forum? (boka möten och genomföra dem)

6. Innehållet i mötena

7. Ändra innehåll i möten (vid behov)

8. Utvärdera

Sammanfattningsvis: Vad vi gör på jobbet kan vi reflektera över. Gör vi det viktigaste först och i lagom mängd?

För mer avsnitt av hjärnpodden kan du prenumerera på http://hjarnpodden.se

Vill du ha kontakt med Kristina mailar du lättast till kontakt@hjarnpodden.se

Länk till Simon Elvnäs bok "Effektfull – Detaljerade studier av ledarskap – så ökar du effekten av din tid" hittar du här: https://www.bokus.com/bok/9789188123978/effektfull-detaljerade-studier-av-ledarskap-sa-okar-du-effekten-av-din-tid/