Preview Mode Links will not work in preview mode

Hjärnpodden - Kristina Bähr


Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa.

Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion.  

Apr 14, 2018

Kanske valårets 2018 viktigaste poddavsnitt?

Åsa Wikforss är professor i filosofi vid Stockholms universitet. Hon är aktuell med boken "Alternativa fakta - Om kunskapen och dess fiender" utgiven på Fri Tanke förlag.

I det här avsnittet pratar vi om det djupt mänskliga att inte ifrågasätta den information som vi förses med. Utan kunskap, baserad på kunskapens tre grundpelare - tro, det ska vara sant och vi ska ha goda skäl eller evidens för att det ska vara kunskap. Det räcker alltså inte med att "gissa". Det räcker inte heller att bara tro på sin vän (som man för övrigt har stort förtroende för) utan "det ska finnas goda skäl att hålla det för sant".

  • Hur kan ett demokratiskt samhälle skyddas från "trollfabriker", alternativa fakta och manipulation?
  • Vilket ansvar har du och jag i en demokrati för att behålla demokratins grundvalar?
  • Hur säkrar vi att vi även i fortsättningen får möjlighet att bo i en demokrati?

Åsa Wikforss har bott och forskat i USA (New York) och är numera professor i Stockholm.

För kontakt med Kristina efter avsnittet mailar du lättast till kontakt@hjarnpodden.se