Preview Mode Links will not work in preview mode

Hjärnpodden - Kristina Bähr


Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa.

Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion.  

Jan 12, 2018

Ingrid Hylander är psykolog och forskare vid Karolinska Institutet. Ingrid har länge arbetat i skola och sjukvård med barn och unga och har i sin forskning tittat på samarbetet inom elevhälsan och mellan elevhälsans olika yrkesgrupper.

I boken "Elevhälsa som främjar lärande - Om professionellt samarbete i retorik och praktik" har hon och Gunilla Guvå sammanfattat forskning om elevhälsoprojektet. I avsnittet pratar vi om olika utvecklingsområden för elevhälsan och vad syftet med elevhälsan är i nya skollagen. Vi pratar även om den vilsenhet som uppstår när elevhälsans olika professioner behöver hitta nya roller i teamet med andra uppgifter än sitt tidigare arbete. För kontakt med Kristina efter avsnittet kan du maila kontakt@hjarnpodden.se Böcker vi pratar om i detta avsnitt är;

https://www.bokus.com/bok/9789144110127/elevhalsa-som-framjar-larande-om-professionellt-samarbete-i-retorik-och-praktik/

https://www.bokus.com/bok/9789127818798/att-organisera-for-skolframgang-strategier-for-en-likvardig-skola/