Preview Mode Links will not work in preview mode

Hjärnpodden - Kristina Bähr


Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa.

Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion.  

Oct 22, 2017

Pär Lager har en master i politisk vetenskap i Uppsala och arbetar som styrelseledamot, författare och talare. Pär har skrivit boken "Kommunikativt ledarskap" som kom ut hösten 2017. I den boken beskrivs forskning om kommunikation, hur den påverkar effekten av ledarskap och i sin tur hur bra vi kan göra vårt jobb. Boken tar upp en hel del frågor gällande vårt arbetsliv, som behöver diskuteras.

En fråga vi tar upp i avsnittet är hur många medarbetare det är rimligt att en ledare har ansvaret över?

Hur kommer det sig att det skiljer sig så otroligt mycket mellan kvinnligt dominerade arbetsplatser och manligt dominerade arbetsplatser?

Finns det möjligen ett samband med sjukskrivning för utmattning?

Lyssna på vårt samtal om hur kommunikation påverkar tillit på arbetsplatsen och varför det är ekonomiskt och mänskligt lönsamt att jobba med en positiv feedback-kultur.

För kontakt med Pär är det lättast att nå honom via sociala medier som exempelvis LinkedIn.

Kristina når du som vanligt på kontakt@hjarnpodden.se

FÖR TILLGÅNG TILL ALLA UTGIVNA AVSNITT går du till http://hjarnpodden.se och prenumererar.