Preview Mode Links will not work in preview mode

Hjärnpodden - Kristina Bähr


Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa.

Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion.  

Oct 6, 2017

I det här avsnittet är Anna Tebelius Bodin tillbaka och pratar med mig om den analoga hjärnan i det digitala samhället.

Hur kan vi förhålla oss till den digitala utvecklingen i samhället?

Hur kan hjärnan som tänker i nätverk och associationer förhålla sig till vårt sätt att söka snabba belöningar?

Vad händer när vi vill ha belönande kickar av dopamin men inte längre ser de människor vi interagerar med?

Hur påverkas möten mellan människor när vi inte längre får de självreglerande negativa signalerna av ansiktsuttryck när vi går för långt i kränkningar och kommentarer?

Hur kan vi hantera den konstanta stress vi själv utsätter oss för när vi är ständigt uppkopplade i sociala medier och inte längre kan sålla vilken information som når oss?

Detta och en hel del annat pratar vi om i avsnittet. Anna Tebelius Bodin är utbildad vid Lunds Universitet och Harvard och har läst en master i pedagogik. Anna har även arbetat som lärare men är nu föreläsare och utbildare för vuxna.

Anna har tidigare intervjuats i hjärnpodden om hur vi lär oss bättre (avsnitt 5), motivation (avsnitt 13) och klassrummet (avsnitt 26).

Du hittar de avsnitten på hjarnpodden.se Anna nås via hennes hemsida: annatebeliusbodin.se

Som vanligt når du Kristina på kontakt@hjarnpodden.se