Preview Mode Links will not work in preview mode

Hjärnpodden - Kristina Bähr


Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa.

Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion.  

May 16, 2016

detta avsnitt får jag äntligen intervjua Ing-Marie Wieselgren som brinner för att skapa förutsättningar för att barn och unga snabbt och tillgängligt ska kunna få hjälp vid psykisk ohälsa. I avsnittet pratar vi om hur utvecklingen av Första linjen skett under de senaste åren, vilka barn som kan behöva hjälp av första linjen. Ing-Marie berättat även varför vi ska välja att prata om ledsna och arga barn - hellre än att använda psykiska diagnoser. Vi pratar även en del om vuxenansvar, vårt behov av "lycka" och att vi kanske behöver modifiera detta och närma oss verkligheten i hur ett liv är.

Ronja Rövardotter är med på ett hörn och vi pratar även om syftet med att ha det lite tråkigt. I alla fall - stå ut med att det är lite tråkigt.

Ing-Marie Wieselgren bloggar på https://samordningsbloggen.com/

Du kan nå Kristina Bähr på kristina@exist.se eller via hemsidan http://www.exist.se