Preview Mode Links will not work in preview mode

Hjärnpodden - Kristina Bähr


Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa.

Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion.  

Sep 8, 2021

I det här avsnittet pratar Kristina med Maria Ergül om hur arbetsplatser kan arbeta främjande för psykisk hälsa på arbetsplatser på ett mer strukturerat sätt. Det behövs oftast inga extra inköpta insatser utan det räcker oftast att se över vilken arbetskultur, värdegrund, struktur man har och arbeta med regelbunden återkoppling och struktur.

Maria Ergül är HR konsult, författare och initiativtagare till nätverket Vägra väggen, som arbetar för att minska stressorsakad psykisk ohälsa. På arbetsplatser finns en del enkla tips att göra redan i dag för chefer och medarbetare.

För att kontakta Kristina efter programmet mailar du som vanligt kristina@exist.se

 

Fler avsnitt hittar du på http://hjarnpodden.se