Preview Mode Links will not work in preview mode

Hjärnpodden - Kristina Bähr


Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa.

Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion.  

Dec 30, 2018

Det här avsnittet handlar om särskild begåvning och hur den teoretiska begåvningen ibland är långt före andra förmågor och hur det ibland skapar huvudbry för barn och omgivning i skolan. I avsnittet pratar jag med Pia Rehn Bergander, specialpedagog och rådgivare på SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) som ofta ger råd och utbildar om särskild begåvning och de utmaningar i skolsituation som kan uppstå. Att vara högt begåvad inom ett område och helt vanlig i ett annat område gör det lätt att halka snett i kraven på en elev. Om man kan resonera på hög nivå i ett ämne men ändå vara "ung/liten" i sin övriga situation och där behöver mer stöd än väntat är vanligt. Det kräver att alla vuxna kring barnen samarbetar och identifierar när stöd behövs och när stimulans behövs. Vi ser olika saker i hem och skolmiljö och alla sidor behöver få komma fram. Vill du ha kontakt med Kristina efter avsnittet mailar du som vanligt kontakt@hjarnpodden.se

ALLA TIDIGARE AVSNITT FINNS ATT LYSSNA PÅ VIA http://hjarnpodden.se