Preview Mode Links will not work in preview mode

Hjärnpodden - Kristina Bähr


Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa.

Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion.  

Aug 20, 2018

I det här avsnittet pratar Cecilia Enockson, allmänläkare och jag om sömnproblem i vardagen.

Hur kan man förhålla sig till sömnsvårigheter och när är det hög tid att söka hjälp i vården?

Vad kan man göra åt sömnproblem?

Är det farligt med kortvariga sömnproblem?

En hel del av avsnittet handlar om saker du själv kan påverka i din vardag för att förbättra sömnen, men även handlar det om att lyssna på sin kropp och skaffa hjälp när det behövs.

Vill du lära dig mer om sömn kan du lyssna på;

Avsnitt 44 med Christian Benedict sömnforskare, docent vid Uppsala Universitet http://hjarnpodden.se/44-nytta-med-smn-intervju-med-docent-christian-benedict

Avsnitt 88 - med professor Torbjörn Åkerstedt. http://hjarnpodden.se/88-smn-fr-att-leva-professor-torbjorn-akerstedt

Vill du ha kontakt med Kristina efter avsnittet kan du maila kontakt@hjarnpodden.se

Exist.se har fått stöd för produktion och redigering av detta avsnitt från Sanofi.