Preview Mode Links will not work in preview mode

Hjärnpodden - Kristina Bähr


Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa.

Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion.  

Mar 21, 2018

Linda Hiltunen, PhD i sociologi vid Linnéuniversitetet i Växjö, har forskat om ungdomars upplevda psykiska ohälsa och vad den beror på. I sin forskning har hon identifierat en del som rör skolprestationer och en annan del som handlar om att höra till i gruppen.

I den här intervjun pratar vi om avhandlingen som heter "Lagom Perfekt" och vad Linda har fått fram i de 498 elevuppsatser hon har studerat och de enkäter hon lämnat ut i gymnasieklasser. Hon har både identifierat ungdomarnas upplevelser, men även hur ungdomarna själva skapar strategier för att hantera sin ohälsa eller stress.

En påtaglig fråga som ställs i avsnittet är de vuxnas brist på närvaro i ungdomars liv. Avsnittet är särskilt intressant för de som har egna gymnasieelever hemma eller undervisar/arbetar på gymnasiet.

Lindas avhandling hittar du här: https://www.adlibris.com/se/bok/lagom-perfekt-erfarenheter-av-ohalsa-bland-unga-tjejer-och-killar-9789179242879

Vill du ha kontakt med Kristina mailar du som vanligt till kontakt@hjarnpodden.se