Preview Mode Links will not work in preview mode

Hjärnpodden - Kristina Bähr


Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa.

Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion.  

Nov 15, 2017

I det här avsnittet pratar vi om hjärnan på norska och svenska. Gäst är neurologen Kaja Nordengen som är hjärnforskare i Norge. Kaja har forskat på nervcellssignalering och hur cellerna kommunicerar både framåt och bakåt i synapserna i hjärnan. I avsnittet berör vi frågor som personlighet, intelligens, växande och hur barn behöver goda möten för att kunna lära sig och förstå sin värld.

Vi pratar även om stimulans och träning i skolan för att kunna nå sin fulla potential.

En klassiskt citat av Kaja: "Det går inte att älska någon med en muskel".

Norsk-svensk ordlista;

lege = läkare
turnus = AT (allmäntjänstgöring)
utfordring = utmaning
fagtermer = facktermer
sjel = själ
foelelser = känslor
foelelsespekter = känslospektrum
kaerlighet = kärlek
sprinkelseng = spjälsäng
slanger = ormar
angst = ångest
puste = andning
hjertebank = hjärtklappning
forskningssammenheng = forskarsammanhang
morro = glad/roligt

Länk till boken "Hjärnan är Stjärnan - ditt enda oersättliga organ" hittar du här: https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?ac_used=no&search_word=hj%E4rnan+%E4r+stj%E4rnan+%3A+ditt+enda+oers%E4ttliga+organ

Vi pratar om avsnitt 53 - Om psykopatiska drag och psykopati (Karolina Sörman) http://hjarnpodden.se/53-psykopatiska-drag-och-psykopati-intervju-med-phd-karolina-srman

Avsnitt 58 - Småbarnshjärnan med professor Ulrika Ådén http://hjarnpodden.se/58-smbarnshjrnan-och-vad-hnder-i-hjrnan-nr-vi-blir-frldrar-professor-ulrika-aden

För att kontakta Kristina efter avsnittet skicka mail till kontakt@hjarnpodden.se