Preview Mode Links will not work in preview mode

Hjärnpodden - Kristina Bähr


Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa.

Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion.  

Nov 6, 2017

Magnus Fridh är en av grundarna till MIndfulness-appen. I det här avsnittet pratar vi om hur mediation och mindfulness på olika sätt bidragit i Magnus eget liv och varför han skrev sin bok "Viloläge" som kom ut hösten 2017 på Natur och Kultur.

Magnus har mediterat sedan tonåren och har lärt sin många olika tekniker för mindfulness. I det här avsnittet pratar vi om hur man kan komma igång.

Människans förutsättningar är att ha ett tjattrande sinne (monkey mind) och mindfulness kan vara ett sätt att få "apan" att sätta sig ner lite lugnt.

Mindfulness och meditation kan tyckas svårtillgängligt för den som precis börjar. Vi störs av att tankarna åker i väg, men det är just det som är träningen – att notera när tankar stör sinnets fokus.

Magnus Fridh är med i avsnitt 47 av Hjärnpodden tillsammans med Martin Wikfalk, den andra grundaren av Mindfulnessappen. Länk till avsnittet: http://hjarnpodden.se/47-mindfulnessappen-intervju-med-grundarna-magnus-och-martin

Boken Viloläge hittar du här: https://www.bokus.com/bok/9789127819146/vilolage-mindfulness-och-meditation-i-vardagen/

För att få kontakt med Kristina efter avsnittet mailar du lättast till kontakt@hjarnpodden.se