Preview Mode Links will not work in preview mode

Hjärnpodden - Kristina Bähr


Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa.

Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion.  

Oct 31, 2017

Christian Dahlström är civilekonom och/men driver podcasten "Sinnessjukt" sedan mars 2015.

Sinnessjukt och Hjärnpodden har följts åt och peppar varandra bland poddarna.

Christian Dahlström kommer ut med sin nya bok den 1 november 2017 som heter "Kalla mig galen". Det gav oss tillfälle att prata om psykisk hälsa och ohälsa i Hjärnpodden och samtalet handlar om Christians bok och engagemang för psykisk ohälsa.

En stor del av samtalet gick även åt till att prata om de förutsättningar psykiska ohälsotillstånd får tillgång till samhällets och sjukvårdens resurser. Psykisk ohälsa är en stor del av ohälsotalet i samhället i dag och det borde vara en prioriterad fråga i samhällsdebatten.

Hur ska vi komma vidare i de frågorna? Hur ska engagemanget öka hos de som tar beslut? Kanske är ökad kunskap om psykiska sjukdomar och hjärnan några vägar.

Länk till Christians bok hittar du här: "Kalla mig galen" 

För kontakt med Kristina efter avsnittet maila till kontakt@hjarnpodden.se För mer information om hjärnan i arbetslivet prenumerera på nyhetsbrevet från Exist.se.