Preview Mode Links will not work in preview mode

Hjärnpodden - Kristina Bähr


Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa.

Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion.  

Oct 14, 2017

I det här avsnittet möter jag professor Mats Lekander som berättar om det förbluffande samarbetet mellan kroppens immunsystem och hjärnan.

Vita blodkroppar påverkar vårt beteende och hjärnan kan påverka vårt immunsystem. Upplevelsen av hälsa och sjukdom påverkas av fler faktorer än bara vår inre tanke och föreställning av vad hälsa innebär.

Hur kommer det sig att man kan känna sig sjuk fast man är frisk och uppleva hälsa fast man har en kronisk sjukdom?

Kan man påverka sin framtida hälsa med sina tankar?

Vem/vad tänker egentligen?

Mats Lekander är psykolog och har ägnat hela sitt yrkesverksamma liv åt att utforska hur kroppens immunsystem påverkar vårt beteende och hjärna. Mats är professor vid Stockholms Universitet och enhetschef vid stressforskningsinstitutet och Karolinska Institutet och forskar tvärvetenskapligt på det komplexa med att vara människa i en komplex livsmiljö.

För kontakt med Kristina maila till kontakt@hjarnpodden.se

Mats Lekander hittar du via Stockholms Universitet och Karolinska Institutet.