Preview Mode Links will not work in preview mode

Hjärnpodden - Kristina Bähr


Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa.

Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion.  

Sep 15, 2017

Anders Hansen är tillbaka som gäst i Hjärnpodden och den här gången berättat Anders om sin nya bok "Fördel ADHD" som kom ut nu i mitten av september 2017. I avsnittet pratar vi om hur individer med drag av ADHD har olika förmågor som gagnat människans utveckling, exempelvis att inte nöja sig med status quo.

Anders berättar även vilka fynd i genetik som stödjer att drag av ADHD kan ha gjort att människovandringar kommit till stånd.

Vi pratar även om grunden bakom hyperfokus och att det kan vara svårt att byta fokus och att hålla vakenheten (uppmärksamheten) när man har ADHD.

Vad kan det innebära för fördelar? Hur kan vi se diagnoser i ett annat perspektiv och kan det finnas fördelar med att vara olika? Definitivt.

Anders kan du kontakta via Twitter och för att komma i kontakt med Kristina kontaktar du henne via kontakt@hjarnpodden.se eller via Hjärnpoddens sida på Facebook.

Länk till boken "Fördel ADHD"