Preview Mode Links will not work in preview mode

Hjärnpodden - Kristina Bähr


Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa.

Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion.  

Sep 10, 2021

I det här avsnittet pratar vi om hur vi håller balans mellan hjärnans olika system för att bibehålla hälsa och öka vårt välbefinnande. Lenas nya bok Livskoden gavs ut i augusti 2021 och har redan sålt i flera tusen exemplar. Lenas förmåga att sätta enkla ord på komplexa samband, så vi har ett gemensamt språk när vi ska komma vidare är unik. I avsnittet berättar Lena om hur vi medvetet kan stötta oss själva och våra olika delar i hjärnan på olika sätt. Vi pratar också om varför det är viktigt att prata snällt med oss själva minst tre gånger oftare än negativt. (Gör vi det?) Losado's ratio.

Lena Skogholm är beteendevetare med en egen historia av att vända en mycket begränsad livsföring till följd av sjukdom genom att välja att fokusera på det som fungerar. I slutet pratar vi också om en spegel vi har god användning av i relationer... Boken Livskoden hittar du bl a här. https://www.bokus.com/bok/9789198639988/livskoden-enligt-hjarnan-bygg-starka-hjarnmuskler-som-laddar-dig-med-energi-ger-livsgladje-och-en-airbag-mot-stress/

För kontakt med Kristina efter avsnittet mailar du kristina@exist.se