Preview Mode Links will not work in preview mode

Hjärnpodden - Kristina Bähr


Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa.

Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion.  

May 19, 2020

Hilda Johnsson har arbetat som skolkurator och under den tiden utvecklat ett arbetssätt som kopplar den psykosociala insatsen till läroplanens kapitel 1 och 2 och arbetar närmare eleverna. I skolan är målet att arbeta mer främjande och förebyggande, alltså innan problem har uppstått, eller i alla fall avvärja de problem som uppstår för elever. Många gånger är det svårt för elevhälsans olika funktioner att hitta en arbetsform som fungerar. Hilda beskriver i sin bok ett sätt att komma bort ifrån det enskilda elevarbetet och istället nå många fler elever på skolan med verktyg och normskapande diskussioner.

I avsnittet lyfter vi de arbetsområden som Hilda identifierat som nycklar till att kunna prata om de frågor som många elever behöver stöd och hjälp med individuellt och istället lära eleverna att resonera i de frågorna tidigt.

Hildas bok heter Kurator 2.0 och släpptes i maj 2020.

Vill du ha kontakt med Kristina efter avsnittet mailar du som vanligt kristina@exist.se