Preview Mode Links will not work in preview mode

Hjärnpodden - Kristina Bähr


Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa.

Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion.  

Mar 25, 2020

I det här avsnittet tar vi upp Adhd och ADD hos flickor och kvinnor. Adhd hos flickor har en hel del aspekter som skiljer sig från pojkars och mäns Adhd. Dels handlar det om hur det visar sig och hur kvinnors hormoner förändras efter pubertet och under fertilt liv.

Lotta Borg Skoglund är psykiater och har arbetat med riskbruk av alkohol och droger och genom det kommit in på bidragande faktorer i detta. Lotta har även arbetat länge med just Adhd utredningar för vuxna och barn och har träffat många flickor och kvinnor, som samtidigt berättar om den oerhörda trötthet det innebär att inte kunna dosera sin volymknapp av aktivitet. Antingen är hon "av", loj och verkar håglös, eller så är hon 100% "på". Lagom finns liksom inte. I det här avsnittet tar vi upp frågan om hur flickor och kvinnor kan med hjälp av förståelse för sin funktion kan bättre hantera sina egenskaper och även få rätt hjälp och stöd i sin miljö.

Lottas bok gavs ut i mars 2020 och heter - "Adhd - från duktig flicka till utbränd kvinna". Du hittar boken bl a här: https://www.bokus.com/bok/9789127827257/adhd-fran-duktig-flicka-till-utbrand-kvinna/

För kontakt med Kristina efter avsnittet mailar du lättast till kristina@exist.se