Preview Mode Links will not work in preview mode

Hjärnpodden - Kristina Bähr


Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa.

Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion.  

Apr 5, 2019

I det här avsnittet diskuterar vi skärmar utifrån ett mindre alarmistiskt perspektiv och istället vad skärmtid OCKSÅ innebär för människor. Det finns forskning som belyser att skärmar kan fylla en viktig funktion för människor och Siri Helle har nyligen givit ut en bok som tittat på forskning som även belyser den sidan.

Vi ska betänka att vår hjärna dras mot sensationella nyheter och faror och förstorar upp den informationen, men att det finns studier som visar annat – som inte får samma utrymme i vardagens mediautrymme. Det ger helt enkelt inte lika säljande rubriker.

Det vi diskuterar i avsnittet är det problematiska med den skuld och den skam som många känner för att de låter sina barn använda skärmar (alls) och att vi missar att det faktiskt är till nytta för många människor.

Vill du läsa Siris bok så finns länken här: https://www.bokus.com/bok/9789127824362/smartare-an-din-telefon-hur-du-anvander-mobilen-for-att-ma-battre-bli-effektivare-och-starka-dina-relationer/

 

Alla gamla avsnitt av Hjärnpodden hittar du på http://hjarnpodden.se

För att kontakta Kristina så mailar du kontakt@hjarnpodden.se