Preview Mode Links will not work in preview mode

Hjärnpodden - Kristina Bähr


Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa.

Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion.  

Nov 14, 2018

För andra gången är Christian Benedict med i Hjärnpodden och pratar om sömn och sömnforskning. Christian arbetar på Uppsala Universitet och har disputerat i Lübeck inom sömn.

Just nu är han aktuell med boken "Sömn, sömn , sömn: hur minne, immunförsvar, vikt, koncentration och dina känslor hör ihop med din sömn". Boken är skriven tillsammans med Minna Tunberg.

I avsnittet pratar vi om hur sömn påverkar kroppens olika funktioner och hur både för mycket och för lite sömn påverkar hur vi mår. Att inte sova tillräckligt innebär att vi får sämre förmåga till impulskontroll, känsloreglering, vi blir mer hungriga och har dessutom svårare att stå emot (onyttig) mat eftersom det är en belöning i hjärnans belöningssystem.

Sömn påverkar även mättnadshormoner och hunger och på så sätt har sömn inverkan på fler sätt för viktreglering. Sömn är det som behövs för att återställa hjärnan efter en aktiv dag. Därför varierar djupsömn mellan olika dagar.

Slutligen pratar Christian även om att långvariga sömnproblem som sömnapné (andningsuppehåll i sömnen) behöver behandlas eftersom man annars kommer in i en ond cirkel med sämre återhämtning och sämre hälsa.

Tidigare avsnitt om sömn:

Avsnitt 44 med Christian Benedict,

Avsnitt 88 Med Torbjörn Åkerstedt,

Avsnitt 99 med Cecilia Enockson. Avsnitt 44 nås via http://hjarnpodden.se via prenumeration av arkiverade avsnitt. http://hjarnpodden.se/44-nytta-med-smn-intervju-med-docent-christian-benedict

För att följa Christian i sociala medier:

Instagram @sleep_advocat 

Twitter @sleep_advocate

Facebook @somnsomnsomn

För att kontakta Kristina mailar du som vanligt kontakt@hjarnpodden.se