Info

Hjärnpodden - Kristina Bähr

Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa. Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion. Hur fattar vi beslut? Vad händer när vi är stressade? Hur kommer det sig att det inte går att tänka ibland? Varför är beteenden ibland så irrationella? Kan vi lära oss att tänka mer eller i alla fall förstå fallgroparna när vi tänker sämre? Allt eftersom kommer gäster från olika områden bjudas in för att komplettera. De flesta kan lite om hur hjärnan ser ut, men det är ett helt universum av funktioner i vår mänskliga hjärna, som vi utforskar ifrån olika vinklar i hjärnpodden. Kristina har varit verksam som barnläkare sedan 2003 och i skolans värld sedan 2004. Kristina är ständigt nyfiken och behöver lära sig nytt hela tiden. E-post med frågor och kommentarer skickas till kontakt@hjarnpodden.se
RSS Feed Subscribe in iTunes
Hjärnpodden - Kristina Bähr
2017
January


2016
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2015
December
November
October
September
August


Categories

All Episodes
Archives
Categories
Now displaying: Page 5

Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa.

Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion.

Har du frågor, som du vill ha svar på, som rör ledarskap, hjärnans funktion och arbetssätt, beteende?

Skicka e-post till kontakt@hjarnpodden.se så försöker jag svara på frågorna i avsnitten framöver!

 

 

Jan 4, 2016

I detta avsnitt möter vi Alva Appelgren, som 2015 disputerat på effekter av feed-back på kognitiv prestation och motivation. Avhandling kan du ladda ner här.

I programmet tar vi upp frågor om olika sätt att ge beröm och de olika effekter detta fick på försökspersonerna i studierna i Alva Appelgrens avhandling. Vi tar även upp frågan om betygssättning i förhållande till mindset.

Hur kan ett statiskt mindset med fokus på begåvning och formell kunskap leda till sämre resultat?

Forskning om olika mindset har under decennier drivits av bl a Carol S Dweck, som påvisat skillnader i hur vi förhåller oss till lärande och begåvning på olika sätt. Hennes och andras forskning visar att de individer som definierar sig själv och andra utefter begåvning tenderar att uppnå sämre långtidsresultat än de som ser alla misstag, som del i den naturliga vägen till lärande. Ett ord Carol Dweck föreslår att vi använder oftare är "ännu" - det kan jag inte ÄNNU - eller det har jag inte lärt mig ÄNNU. 

Värd i Hjärnpodden är Kristina Bähr, specialistläkare i barnmedicin och handledare. Kontakta Kristina via mail kristina@exist.se om du har kommentarer eller frågor efter programmet. Hemsida: http://www.exist.se

Alva Appelgren når du via http://www.brainself.se

Dec 29, 2015

I det här avsnittet kommer Mia Luther, specialistläkare i Barn och ungdomspsykiatri tillbaka och pratar med mig om högfungerande autism - även kallat Asperger.

Vad är det som är annorlunda och vilka styrkor kan vi se hos individer med Asperger?

Hjärnpodden är en podcast på svenska för alla som vill lära sig mer om hur vi använder vår hjärna och hur vi kan använda den bättre. Värd på Hjärnpodden är Kristina Bähr, barnläkare, skolläkare, författare och handledare. I programmet hänvisar vi till boken ""Hjärnan i skolan - möt barnen där de är", utgiven 2015. 

Boken finns att köpa på Adlibris, Bokus, samt på hemsidan Exist.se

Musik i programmet:

Can´t feel my face - The Weeknd
Easy - Seinabo Sey

Kontakta Mia Luther genom hennes sida på Facebook: Mia Luther - Neuropsykiatri KBT

Kristina når du på kristina@exist.se

Anmäl dig gärna för nyhetsbrev om ledarskap, hjärnan och lärande på exist.se

Filmtips:
TV-serien Bron (polisen i serien är mer typisk än urtypen)
The Imitation Game: film om Alan Turing
Rain Man 

Dec 22, 2015

I det här avsnittet intervjuas Mia Luther, barn- och ungdomspsykiater om koncentrationssvårigheter i skolan och vi pratar om olika svårigheter som kan dölja sig bakom svårigheter med koncentrationen.

I programmet pratar vi om utredning av neuropsykiatriska svårigheter och även om behandling av ADHD. Vilka vinster kan man förvänta sig med farmakologisk behandling och att man inte kan ersätta annan hjälp med medicin.

Mia Luther är specialistläkare inom barn- och ungdomspsykiatri, KBT terapeut och arbetar med utredningar av neuropsykiatriska tillstånd. Mia är utbildad i Göteborg och är verksam i Västsverige.

Kontakta gärna Mia Luther via hennes sida på Facebook

Kristina Bähr nås som vanligt via hemsidan Exist.se eller via mail på kristina@exist.se

Det går även bra att diskutera och ställa frågor via Hjärnpoddens sida på Facebook och till @Hjarnpodden på Twitter. 

 

 

 

Dec 18, 2015

I det här programmet intervjuas Märith Bergström-Isacsson, musikterapeut och verksam på Rett Center i Östersund. Vi pratar om hur musik påverkar vår hjärnas djupa strukturer och hur musik kan fungera som ett parallellt språk när vi inte har tillgång till ett vanligt talspråk.

Rett syndrom är en medfödd utvecklingsneurologisk sjukdom som drabbar i huvudsak flickor. Flickorna föds och utvecklas normalt fram till 6-12 månaders ålder, men därefter går utvecklingen tillbaka. Det verbala språket påverkas och försvinner och barnen har svårigheter med autonoma nervsystemet med andningsstörningar och hjärtrytmsrusningar. 

Märith berättar att musik är ett parallellt språk för oss människor och hur musik kan vara ett språk för de drabbade individerna. Barnen kan använda musik som första hjälpen medicin för att aktivera, lugna eller kunna sova. 

Kontakt med Märith Bergström-Isacsson sker via Rett Centrum i Östersund eller via hennes hemsida www.musicare.se

Ålborgs universitet musikterapiforskning

Sveriges Akademiska Musikterapeuter

På Exist.se hemsida lägger jag ut ordförklaringar på en del facktermer som används i programmet.

Du når Kristina Bähr på kristina@exist.se eller kommentera på Hjärnpoddens sida på Facebook.  

 

 

Dec 3, 2015

Varje år tar drygt 1500 personer sitt liv i Sverige. Sedan 1990 visar statistiken en sjunkande trend och det här programmet vill belysa de faktorer som kan hjälpa till att förebygga suicid – här i Sverige och internationellt. 

Riskfaktorer för att ta sitt liv är depression, psykisk ohälsa, ekonomiska problem, förlust av arbete, tillgång till metoder, att leva ensam, skilsmässa, att vara man, ålder 45-64 år, migration, yrke (veterinär, läkare, apotekare, kemister och bönder), stressfaktorer, exponering för suicid i närmiljön.

Hur kan man förebygga suicid i samhället - – i stort och smått? 

Vad kan vi göra för att nå fram till en suicidnära person och hur gör man det? 

I dag intervjuar jag Anna Baran, överläkare i psykiatri, som har intresserat sig särskilt för de hör frågorna. 

Länk till Annas blogg hittar du här: http://www.suiprev.wordpress.com/

 

HIT KAN DU VÄNDA DIG FÖR ATT FÅ HJÄLP:

Självmordslinjen har öppet dygnet runt och nås på telefonnummer 90101. Man kan även chatta. https://mind.se/sjalvmordslinjen/

Nationella hjälplinjen http://www.hjalplinjen.se har öppet alla dagar mellan 13-22. Telefonnummer: 020-22 00 60

Bris för barn, telefonnummer: 116 111, måndag-fredag 15-21, helger 15-18 och för vuxna, telefonnummer: 077-150 50 50, måndag-fredag 10-13. https://www.bris.se/

Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (spes.se) har jourtelefon varje kväll mellan 19-22. Telefonnummer: 08-34 58 73

Jourhavande medmänniska: 08-702 16 80 Alla dagar mellan 21-06.

Röda korsets telefonjour 0771-900 800 och chatten jourhavande kompis.

 

Jourhavande präst når du mellan kl 21 och 06 på telefon 112.

Nov 24, 2015

Hjärnpodden - En podcast på svenska för alla som har en hjärna och vill förstå och använda den på ett bättre sätt. Detta program handlar om fokus, arbetsminne och långtidsminne och hur lärande sker. Vad händer när arbetsminnet inte får bra förutsättningar för att fungera?

I programmet svarar jag även på en lyssnarfråga om hälsoångest.

Länk till Vårdguiden om hälsoångest hittar du här.

Kontakt: kristina@exist.se

Facebook: Hjärnpodden

Nov 3, 2015

I detta avsnitt pratar jag med Anna Tebelius Bodin om hur vi lär oss. Anna är aktuell med sin senaste bok "Lär dig med på kortare tid" (Hjärna Utbildning) ISBN 978-91-637-6136-2

AVSNITTET ÄR OMREDIGERAT FRÅN EN ORIGINALINSPELNING. Ljudkvaliteten är inte optimal eftersom avsnittet producerades under "lärtiden". Musiken är bortplockad pga många nedladdningar. 

I detta program pratar vi om vad som behövs för att lära sig något och hur man kan öka sitt lärande istället för att leva med en illusion att vi lär oss när vi "bara läser".

Hur kan du lära dig snabbare?
Är all utbildning kostnadseffektiv (tid och pengar)?
Kan vi förbättra vår förmåga att komma ihåg det vi lär oss?

Anna Tebelius Bodin når du via hennes hemsida www.annatebeliusbodin.se där det även går att beställa hennes böcker.

Värd på Hjärnpodden är Kristina Bähr. 

För att komma ikontakt med mig och Hjärnpodden går det att kommenterar på "Hjärnpodden" på Facebook eller skicka mail till kontakt@hjarnpodden.se

Mer information finns på www.exist.se/aktuellt/hjarnpodden/

Jingel: Stefan Jernståhl

Oct 29, 2015

Hjärnpodden – en podcast på svenska för alla som har en hjärna och vill använda den på ett bättre sätt.

Er värd på Hjärnpodden är Kristina Bähr, specialistläkare och handledare, på Exist.se.

Dagens program handlar om sömn och varför vi sover. På hemsidan http://www.exist.se/aktuellt/podcast/ finns mer information om programmet, bland annat om hur mycket sömn vi behöver i olika åldrar och minneshjälp för att hantera resor över olika tidszoner. 

Musiken i programmet: 

Halo - Ane Brun och Linnea Olsson

Another Day - Mary's Mine

Exist.se'snya jingle – Stefan Jernståhl

Oct 10, 2015

UTAN MUSIK. Omredigerat avsnitt, musik borttaget.

Dagens program handlar om stress och effekterna stress har på vår kropp och hjärna.

Belastning kan innebära att vi känner mer energi och en känsla av kreativitet. När balansen mellan krav och förmåga inte stämmer överens kan vi både uppleva stress av överbelastning och av underutnyttjande av vår kompetens.

Programmet tar upp vad som händer vid stress och de varningssignaler vi har vid stress. Tar även upp strategier för att motverka stress och känslan av brist på kontroll.

Sep 9, 2015

 

UTAN MUSIK. Omredigerat avsnitt utan musik. Musiken är borttagen då antalet nedladdningar och lyssningar har ökat under 2016. Originalavsnittet spelades in 2015 och har begränsad teknisk utrustning men har redigerats om för att förbättra ljudkvaliteten något.

 

Detta avsnitt handlar om hjärnans arbetssätt – hur vi använder automatiskt arbetssätt för att spara energi till mer långsamma och svåra arbetsprocesser och hur hjärnan är inställd på att få oss att överleva och öka belöning av det vi gör. Detta avsnitt är ett grundläggande avsnitt om hur hjärnan arbetar och fungerar och kan vara bra att ha med sig - som ett gemensamt språk för ökad förståelse.

Kontakt med Kristina får du via exist.se eller kristina@exist.se  

Värd för Hjärnpodden är Kristina Bähr

« Previous 1 2 3 4 5 6 Next »