Info

Hjärnpodden - Kristina Bähr

Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa. Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion. Hur fattar vi beslut? Vad händer när vi är stressade? Hur kommer det sig att det inte går att tänka ibland? Varför är beteenden ibland så irrationella? Kan vi lära oss att tänka mer eller i alla fall förstå fallgroparna när vi tänker sämre? Allt eftersom kommer gäster från olika områden bjudas in för att komplettera. De flesta kan lite om hur hjärnan ser ut, men det är ett helt universum av funktioner i vår mänskliga hjärna, som vi utforskar ifrån olika vinklar i hjärnpodden. Kristina har varit verksam som barnläkare sedan 2003 och i skolans värld sedan 2004. Kristina är ständigt nyfiken och behöver lära sig nytt hela tiden. E-post med frågor och kommentarer skickas till kontakt@hjarnpodden.se
RSS Feed Subscribe in iTunes
Hjärnpodden - Kristina Bähr
2017
January


2016
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2015
December
November
October
September
August


Categories

All Episodes
Archives
Categories
Now displaying: Category: science and medicine

Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa.

Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion.

Har du frågor, som du vill ha svar på, som rör ledarskap, hjärnans funktion och arbetssätt, beteende?

Skicka e-post till kontakt@hjarnpodden.se så försöker jag svara på frågorna i avsnitten framöver!

 

 

Mar 18, 2016

I det här avsnittet träffar vi Jenny Nyberg, forskare på institutionen för fysiologi och neurovetenskap vid Göteborgs Universitet. Jenny har forskat på plasticitet och genom sin forskning sett hur fysisk aktivitet påverkar vår förmåga att lära oss och minska risken för flertalet sjukdomar i vår hjärna.

I dagens avsnitt tar vi upp vilken fysisk aktivitet som gagnar vår hjärna och tar även upp ämnet att fysisk aktivitet i skolan skulle troligen bidra till bättre skolresultat för fler elever. Det behövs en debatt om fysisk aktivitet, inte bara för att minska övervikt och metabola sjukdomar utan även för att förbättra förutsättningar för en frisk hjärna och ökat lärande.

Mer information om avsnittet hittar du på http://www.exist.se/kategori/aktuellt/hjarnpodden/ Där finns bland annat några artiklar Jenny Nyberg skrivit om plasticitet och hjärnan och fysisk aktivitet.

Det går lättast att nå Kristina Bähr på kristina@exist.se

Mar 8, 2016

Intervju med Erica Mattelin, psykolog på Rädda Barnen i Sverige. Hur kan vi känna igen tecken hos barn som upplevt trauma och hur ska vi vuxna agera och reagera? Varför är det viktigt att hjälpa barn, som upplevt trauma om de uppvisar tecken till stress? Vilka barn är i risk för posttraumatiskt stresssyndrom (PTSD)? Erica berättar om Rädda Barnens arbete för att samhället ska arbeta gemensamt på en systemnivå för att fler barn ska få tillgång till en traumabearbetande behandling.

Kontakt med Kristina Bähr sker genom kristina@exist.se och vill du ha kontakt med Rädda Barnen efter avsnittet är du välkommen att ringa receptionen på Rädda Barnen på telefonnummer 08-698 90 00

Mer information om avsnittet hittar du på www.exist.se under Hjärnpodden och bloggar.

Feb 29, 2016

Känner du igen tecknen på långvarig stress och tidiga tecken på vägen till utmattningssyndrom?

Det här är första avsnittet om utmattningssyndrom, som riktar sig i första hand på att känna igen vad det handlar om och vad orsakerna ofta är till att utmattningssyndrom utvecklas. Utmattning handlar om långvarig stress som följden av hård belastning – oavsett om det handlar om för mycket arbete, för höga krav eller för liten möjlighet att kunna påverka sin vardag. Det viktiga är att förstå att det går att komma tillbaka, men att det tar väldigt lång tid och därför är bättre att hejda utvecklingen i tid. Arbetsplatsen står för ungefär hälften av orsaken till överbelastningen, så därför är det viktigt att var och en känner till vilka goda vanor och organisatoriska strategier, som kan bidra till att minska utveckling av utmattningssyndrom. Avsnittet handlar inte om behandling, rehabilitering eller kostnader i samhället utan till det återkommer Hjärnpodden i ett senare avsnitt.

Musik i avsnittet: Eva Cassidy, Time is a Healer

Kontakt: www.exist.se eller kristina@exist.se

Feb 15, 2016

Lågaffektivt bemötande används i skolan genom att förutsätta att barn "vill göra rätt om de kan" (Ross Greene). I Sverige finns ett nätverk av psykologer, som arbetar med lågaffektivt bemötande i skolan och i det nätverket arbetar Maria Bühler, som är gäst i detta avsnitt av Hjärnpodden. Grunden i synen på barn med problemskapande beteenden är att kraven är för stora och barnet/ungdomen har bristande färdigheter i sättet att hantera kraven. Det kan bero på stress, belastning och/eller olika kognitiva funktionshinder, som är osynliga på utsidan. Om barnet upplever större kognitiv belastning än andra barn i en livsmiljö är risken större att de använder sig av ett undandragande från problemet, går i affekt, bråkar eller slåss. Det är oavsett orsak de vuxnas ansvar att ta reda på och förebygga att barnet hamnar i så stark stress att de behöver ta till så starka uttryck.

Mer information om innehållet i avsnittet hittar du på http://www.exist.se

Maria Bühler kan du få kontakt med på http://www.kogita.se

Mer information om programmet hittar du på hemsidan där du hittar en sammanfattning av innehållet i skriven form.

Feb 13, 2016

Mindfulness och meditation är ett forskningsintensiv område och specialistläkaren Ola Schenström, tidigare verksamhetschef på en vårdcentral under lång tid, har ägnat sig åt mindfulnessträning och att utbilda i mindfulness sedan många år nu.

Bara senaste året har 700 nya vetenskapliga artiklar publicerats om meditation och mindfulnessträning. I programmet tar vi upp vad forskningen hittills har visat för effekter på hjärnan och beteende med träning av mindfulness, medveten närvaro.

På avsnittets sida på exist.se finns mer information och en sammanfattning om det vi tar upp i avsnittet. Du kan nå Kristina Bähr på kristina@exist.se

eller Ola Schenström på ola@mindfulnesscenter.se

Mer information om mindfulnessträning och träningsprogram hittar du på Mindfulnesscenter.se 

Jan 27, 2016

Intervju med Anna Tebelius Bodin, pedagog och inlärningsexpert med förflutet inom inlärningspsykologi, har forskat på Harvard om inlärning.

I det här avsnittet pratar vi om motivation i förhållande till inlärning och vad som krävs för att motivation ska utvecklas och finnas (bestå) och vad som kan få motivation att dala. Anna är i slutskedet med sin bok med samma titel och boken kommer ut under våren 2016. Anna Tebelius-Bodin hittar du via hennes hemsida; http://www.hjarnautbildning.se

Musik i programmet; Still - med Seinabo Sey

Mer information och en kort sammanfattning av innehållet i avsnittet hittar du på http://www.exist.se/kategori/hjarnpodden/

Varmt välkommen att höra av dig via hemsidan eller via Hjärnpoddens sida på Facebook, med frågor eller egna önskemål om framtida avsnitt.

Jan 22, 2016

En podcast på svenska för alla som vill förstå och använda sin hjärna bättre.

I det här avsnittet pratar Kristina Bähr själv om barns utveckling under småbarnsåren och skolåren och hur hjärnans olika egenskaper utvecklas över tid. Det har betydelse när vi möter barn i skolan hur vi förstår vilken utveckling de har uppnått och hur vi kan förstå barnens beteende och inlärningssituation.

Kristina är barnläkare och verksam som skolläkare sedan 2004 och har som specialområde att värna barn med svårigheter i sin inlärning och beteende. Ofta blir de barnen missförstådda och med mer kunskap om vår biologiska utveckling kan vi se att barnen kan hjälpas till en bättre vardag i skolan med goda strategier.

Det här avsnittet är mest inriktat på barnens utvecklingssteg och strategierna kommer vi lyfta i ett annat avsnitt.

Musik i programmet:
What You Don´t Do - Lianne La Havas
Adventure of a Lifetime - Coldplay

Boken "Hjärnan i skolan - möt barnen där de är" kan du beställa till specialpris på Exist Publishing - Använd koden Hjärnpodden i beställningsrutan så får du 100 kr/bok i rabatt.

Jan 4, 2016

I detta avsnitt möter vi Alva Appelgren, som 2015 disputerat på effekter av feed-back på kognitiv prestation och motivation. Avhandling kan du ladda ner här.

I programmet tar vi upp frågor om olika sätt att ge beröm och de olika effekter detta fick på försökspersonerna i studierna i Alva Appelgrens avhandling. Vi tar även upp frågan om betygssättning i förhållande till mindset.

Hur kan ett statiskt mindset med fokus på begåvning och formell kunskap leda till sämre resultat?

Forskning om olika mindset har under decennier drivits av bl a Carol S Dweck, som påvisat skillnader i hur vi förhåller oss till lärande och begåvning på olika sätt. Hennes och andras forskning visar att de individer som definierar sig själv och andra utefter begåvning tenderar att uppnå sämre långtidsresultat än de som ser alla misstag, som del i den naturliga vägen till lärande. Ett ord Carol Dweck föreslår att vi använder oftare är "ännu" - det kan jag inte ÄNNU - eller det har jag inte lärt mig ÄNNU. 

Värd i Hjärnpodden är Kristina Bähr, specialistläkare i barnmedicin och handledare. Kontakta Kristina via mail kristina@exist.se om du har kommentarer eller frågor efter programmet. Hemsida: http://www.exist.se

Alva Appelgren når du via http://www.brainself.se

Dec 29, 2015

I det här avsnittet kommer Mia Luther, specialistläkare i Barn och ungdomspsykiatri tillbaka och pratar med mig om högfungerande autism - även kallat Asperger.

Vad är det som är annorlunda och vilka styrkor kan vi se hos individer med Asperger?

Hjärnpodden är en podcast på svenska för alla som vill lära sig mer om hur vi använder vår hjärna och hur vi kan använda den bättre. Värd på Hjärnpodden är Kristina Bähr, barnläkare, skolläkare, författare och handledare. I programmet hänvisar vi till boken ""Hjärnan i skolan - möt barnen där de är", utgiven 2015. 

Boken finns att köpa på Adlibris, Bokus, samt på hemsidan Exist.se

Musik i programmet:

Can´t feel my face - The Weeknd
Easy - Seinabo Sey

Kontakta Mia Luther genom hennes sida på Facebook: Mia Luther - Neuropsykiatri KBT

Kristina når du på kristina@exist.se

Anmäl dig gärna för nyhetsbrev om ledarskap, hjärnan och lärande på exist.se

Filmtips:
TV-serien Bron (polisen i serien är mer typisk än urtypen)
The Imitation Game: film om Alan Turing
Rain Man 

Dec 22, 2015

I det här avsnittet intervjuas Mia Luther, barn- och ungdomspsykiater om koncentrationssvårigheter i skolan och vi pratar om olika svårigheter som kan dölja sig bakom svårigheter med koncentrationen.

I programmet pratar vi om utredning av neuropsykiatriska svårigheter och även om behandling av ADHD. Vilka vinster kan man förvänta sig med farmakologisk behandling och att man inte kan ersätta annan hjälp med medicin.

Mia Luther är specialistläkare inom barn- och ungdomspsykiatri, KBT terapeut och arbetar med utredningar av neuropsykiatriska tillstånd. Mia är utbildad i Göteborg och är verksam i Västsverige.

Kontakta gärna Mia Luther via hennes sida på Facebook

Kristina Bähr nås som vanligt via hemsidan Exist.se eller via mail på kristina@exist.se

Det går även bra att diskutera och ställa frågor via Hjärnpoddens sida på Facebook och till @Hjarnpodden på Twitter. 

 

 

 

« Previous 1 2 3 4 Next »