Preview Mode Links will not work in preview mode

Hjärnpodden - Kristina Bähr


Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa.

Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion. 

 

Sep 6, 2017

Boken "Omgiven av idioter" kom ut 2014 och har blivit läst av många människor. Boken utgår från ett verktyg som analyserar BETEENDEN vi kan se hos varandra och delar in hur de uppfattas av andra.

Bokens provokativa titel utgår från att vi gör ett felaktigt antagande att vi själva har "rätt" och att alla andra har/är "fel".

I analysverktyget tittar man på olika egenskaper, som vi alla har i olika grader och när någon egenskap får mer utrymme i beteendet ger det mönster i beteendet vi kan börja prata om.

Det finns en del antaganden med sådana här analysverktyg och ett sådant är att man kan ursäkta ett dåligt beteende för att "jag är ju sån". Men det är inte riktigt korrekt.

Hör Thomas Erikson berätta om verktyget, boken och hur det kan användas i ledarskap och organisationer för att kommunikation mellan människor ska förbättras.

Thomas går att kontakta via hans hemsida: http://thomaserikson.com/sv/start/

För kontakt med Kristina mailar du som vanligt kontakt@hjarnpodden.se

eller skicka meddelande via Hjärnpoddens sida på Facebook.

Vill du ha nyhetsbrev om ledarskap och hjärnan anmäler du dig på Exist.se